"!kL@N s! N@kLyGp3Ny4Ny@nG"

Saturday, February 18, 2012

i-Great Iqra


GET telah melancarkan satu produk yang sangat bermanafaat buat kita semua. Pelan Simpanan Pendidikan Anak-anak. Dengan nama Iqra ( bacalah ) pelan ini amat sesuai buat anak-anak kita semua. Mari kita lihat bagaimanakah pelan simpanan ini dapat membatu anak-anak kita semua.

1.0 Manafaat Kematian.
     Jikalau orang yang dilindungi meninggal dunia, pemegang polisi akan menerima pampasan kematian.   Jikalau pemegang polisi (penyimpan) meninggal dunia, polisi akan menjadiPERCUMA.

2.0 Manafaat Hilang Upaya Kekal
     Jikalau orang yang dilindungi hilang upaya kekal , pemegang polisi akan menerima pampasan kematian. Jikalau pemegang polisi hilang upaya pula, polisi akan menjadi PERCUMA.

3.0 Anugerah Kecemerlang Pelajar.
      Anugerah ini disediakan agar ia menjadi pedorong buat aak-anak dan ibu bapa melakukan yang terbaik. Augerah berupa wang tunai ini akan diberikan tanpa mengurang nilai simpanan anak-anak. Wang tunai ini diberikan sebagai hadiah oleh GET.    


PeperiksaanKeputusanHadiah TunaiMaksimum
UPSR3 ARM50RM350
PMR5 ARM50RM450
SPM5 ARM 50RM500
STPM3ARM100RM500
STAM8 MumtazRM50RM500

4.0 Perlindugan sakit kriktikal
      Jikalau anak-anak di diagnois sakait kritikal, maka wang pampasan akan diberikan kepada pemegang polisi.Wang pampasan akan diberikan bermula sakit kritikal stage 1. (rujuk EPCC ) .Sebaliknya, jikalau pemegang polisi pula di diagnois sakit kritikal, polisi adalah PERCUMA.

5.0 Caj tabarru' yang rendah
      Caj tabarru' yang dikenakan hanyalah RM1.41 setiap RM1000 Basic Sum Assured.

6.0 Nilai tunai yang tinggi.
      Simpanan dilakukan pada tempoh maksimum 25 tahun. Maka, jikalau anda menyimpan RM100 sebulan dengan perlindungan RM50,000 selama 20 tahun, jumlah simpanan adalah sebanyak RM37,787.

(sumber    :    blog i.o @Nyp iaitu Faiz Noah)
      

No comments: