"!kL@N s! N@kLyGp3Ny4Ny@nG"

Saturday, January 21, 2012

benefit pelan simpanan I-Great Amal


Manfaat Berganda Ketika anda Mengerjakan Haji atau Umrah

Di GETSB, kami menghargai kepentingan Haji dan Umrah. Dengan itu, kami menawarkan perlindungan berganda sekiranya anda ditimpa musibah kematian semasa mengerjakan Ibadah Haji atau Umrah. Kami akan memberikan Jumlah Perlindungan Asas sebanyak dua kali ganda daripada Dana Tabarru’ dan jumlah keseluruhan yang ada di dalam PIA (jika ada) akan dibayar sepenuhnya kepada insan kesayangan anda supaya meringankan kesukaran kewangan yang mereka hadapi. Sekiranya anda mengalami TPD semasa mengerjakan Haji atau Umrah, anda akan menerima perlindungan kewangan sebanyak dua kali ganda daripada Jumlah Perlindungan Asas dan jumlah keseluruhan yang ada di dalam PIA (jika ada) mengikut peruntukan TPD dalam sijil.

Manfaat Ihsan
Sekiranya anda meninggal dunia, keluarga anda akan menerima RM2,000 dalam jumlah sekali gus sebagai Manfaat Ihsan daripada Dana Tabarru’.

Tunai untuk Mengerjakan Haji atau Umrah
Sekiranya anda bercadang untuk mengerjakan Haji atau Umrah, anda tidak perlu risau soal perbelanjaan kerana kami akan memberikan RM800 (sekali sahaja sepanjang tempoh sijil) secara tunai. Pihak kami akan turut memberikan wang RM800 ini sebagai hibah

Badal Haji (Haji yang Dilakukan oleh Wakil)
Menunaikan haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Bagi memenuhi tuntutan Haji ini, sekiranya ditakdirkan anda meninggal dunia atau menderita akibat TPD, kami akan melantik mana-mana badan dan organisasi yang berkaitan bagi menunaikan Badal Haji untuk anda. Segala yuran yang dikenakan akan ditolak daripada manfaat yang akan dibayar kepada penama. Manfaat ini adalah tertakluk kepada Orang yang Dilindungi berumur 16 tahun (hari jadi berikutnya) dan keatas sahaja semasa tuntutan dibuat.

Manfaat Adha
Para sahabat pernah bertanya Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan Qurban
?” Rasulullah SAW menjawab: “Itulah sunnah bapamu Ibrahim.” Para sahabat bertanya lagi, “Apakah yang kita akan perolehi daripada Ibadah Qurban?” Baginda menjawab, “Untuk setiap helai bulu dari binatang Qurban, kamu akan mendapat satu kebaikan.” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah). Bagi membantu anda mengerjakan Ibadah ini, kami berasa bertuah untuk memberikan anda RM500 untuk anda mengerjakan Ibadah Qurban ke atas satu bahagian haiwan yang akan dikorbankan. Anda mempunyai pilihan untuk mengerjakannya sendiri atau melantik kami sebagai ejen bagi mengerjakan Ibadah Qurban untuk anda.3 kepada anda atau orang yang anda kasihi sekiranya perkara yang tidak diingini menimpa anda seperti kematian atau TPD pada bila-bila masa selagi sijil masih berkuatkuasa (sekiranya belum dituntut sepanjang tempoh sijil). Dan sekiranya anda masih belum menerima manfaat tunai ini sepanjang tempoh sijil, pihak kami akan membayar RM2,000 sekali gus bersama jumlah di dalam PIA (sekiranya ada) semasa tempoh matang.

No comments: